Biuro usług księgowych

Magdalena Banasik

Oferta

Księgowość:

 • księgi handlowe
 • książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • listy płac
 • deklaracje ZUS
 • założenie i likwidacja firmy oraz pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • redagowanie podań i odwołań

Podatki:

 • ewidencje podatku VAT
 • rozliczanie VAT od materiałów budowlanych (VZM – 1)
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym
 • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11)
 • dokumentacja prac zleconych
 • sporządzanie rozliczeń rocznych osób fizycznych

Kadry i Płace:

 • sporządzenie list płac
 • wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS
 • raporty RMUA
 • wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • obsługa dokumentacji pracowniczej, w tym prowadzenie teczki osobowej, sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów,

   wypowiedzeń, zaświadczeń o zatrudnieniu /zarobkach, skierowań na badania lekarskie, świadectw pracy, ewidencji nieobecności

   (choroby, urlopy)

 • rozliczanie refundacji za uczniów w ramach przyuczenia do zawodu

PEFRON i obsługa osób niepełnosprawnych:

 • pomoc osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom w wypełnianiu wniosków o dofinansowania lub refundacje ze środków PERON
 • pomoc w załatwieniu formalności w ww. zakresie w placówkach NFZ i PEFRON
 • redagowanie pism i odwołań do wszelkich instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • obsługa finansowa i administracyjna osób głuchoniemych posługujących się językiem migowym