Biuro usług księgowych

Magdalena Banasik

Cennik

Ceny usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od:

  • specyfiki prowadzonej działalności,
  • rodzaju ewidencji księgowej (np. księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
  • ilości pracowników, wspólników,
  • ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu,
  • zakresu usług, których świadczenie zechce powierzyć Klient.

Ceny mogą być też ustalone w formie comiesięcznego ryczałtu.

Biuro jest płatnikiem podatku VAT.